KONTAKTY

Matouš Pořický
jednatel společnosti

MAPO projekt, s.r.o.
Černovír 119
562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 287 74 230
matous.poricky@mapoprojekt.cz
tel. : 777 234 980

Kde nás najdete

Zvětšit mapu

Aktuálně

Stavba roku 2015 - Distribuce sypkých surovin

De Heus, Běstovice

Více zde

Mapo projekt s.r.o.

Naše společnost díky rozsáhlé zkušenosti našich techniků z realizací staveb přináší do tvorby projektů praktické zkušenosti, které jsou zaručenou cestou k úspěšné přípravě vaší stavby. Vytváříme studie a projektové dokumentace pro stavební povolení a realizace staveb a to staveb průmyslových, zemědělských a staveb pro bydlení.

Součástí našich projektů je samozřejmě nejen konstrukční dokumentace vč. technických detailů ve 2D i 3D a vlastní vizualizace stavby, ale často opomíjené podrobné položkové rozpočty staveb v aktuálních cenách daného roku. Samozřejmostí je i zajištění veškerých administrativních úkonů k povolení vašeho projektu v rámci stavebního řízení vč. služby zajištění stavebně-technického dohledu stavby při její realizaci.

Projektové dokumentace naší společnosti již byly ověřeny v praxi a získaly tak po zkušenosti v „terénu“ mnohé další investory, kteří se k nám rádi vracejí při záměru další přípravy jejich projektů. Doufáme, že i vás přesvědčí naše kvalitní a kvalifikovaná práce, kterou s našimi zákazníky stvrzujeme smlouvami o dílo, které investorovi přináší v oboru projektových prací ne vždy obvyklé záruky a to i ve formě pojištění našich projektových prací.

Matouš Pořický, jednatel společnosti

O společnosti,

projekty,

dokumentace,

mapo,
projekt